Kouk Sun Do

viz www.sundo.cz

 

Cvičení v neděli od 19:00

Pro vážné zájemce: Kdokoliv se považuje za vážného zájemce, nechť přijde v neděli v 19:00 do našeho dojo ve Žďáru. Společně se připravujeme na pravidelné cvičení Kouk Sun Do. Trvání do zhruba 21:00.

Každý, kdo bude mít vážný zájem, bude mít k dispozici přehled technik a posléze i hudbu k cvičení.
____________________________________________________________________________________________
 

19.11.2011 proběhl třetí seminář Kouksundo 

V sobotu 19.11.2011 proběhl další seminář, který vedl Jacek Kozlowski. Účastnili se prakticky všichni členové klubu Kouksundo plus tři další zájemci, celkem 14 lidí. Jacek nám nedovolí zakrnět, protože se jako obvykle změnilo mnohé z toho, co jsme považovali do té doby správné a již se to naučili. Nicméně celý den proběhl ve velmi přátelské atmosféře, a seminář je pro nás opět motivací cvičit dál. 
Členové klubu nyní zvládají první fázi prvního stupně cvičení, takže teď nezbývá než cvičit, a společně se propracovávat ke kořenům horského taoismu, jak je představen v Kouksundo. 
 
________________________________________________________________________________________________
 
 
30.4.-1.5. se uskutečnil druhý seminář Kouk Sun Do.
Instruktorem byl opět Jacek Kozlowski z Polska. Dvoudenní seminář byl sice komornější, ale přinesl daleko bližší pochopení. Nedělali jsme žádné video, protože teď již jsme schopni v zásadě přecvičit celý základní stupeň 125 cviků, v celkovém trvání cca 1 hodina 45 minut. Další zájemci se mohou to málo, co zatím známe, naučit na nedělních společných cvičení.
Celkově byla druhá část ještě daleko příjemnější než ta první a utvrdila nás v tom, že Kouksundo opravdu chceme cvičit.
 

Zkušenosti z prvního semináře Kouk Sun Do ze dne 19.3.2011

Seminář se zúčastnilo asi 10 zájemců, všichni hodnotili první seznámení s Kouk Sun Do velmi kladně. První dojmy z mého pohledu lze shrnout následovně

Klady cvičení Kouk Sun Do

1. účinnost cvičení. Cvičení je velmi účinné, podle svědectví Jacka a jeho asistenta, a podle zprostředkované svědectví dalších, vede cvičení ke zdraví. Tělo se stává uvolněným, pružným a silným. Překvapivě mizí i případné problémy s koleny, zády, dalšími klouby. Tělo i mysl mládnou.

2. praktičnost cvičení. Cvičení nás nevede k sporným mystickým cílům, ale zcela prakticky zlepšuje konkrétní věci, učí nás žít mezi protiklady a být v rovnováze, učí nás žít v harmonii v reálném světě, přibližuje nás ke klidnému štěstí. Přesto nás cvičení vede i po duchovní cestě, a může uspokojit i osoby se zkušeností v meditaci.

3. Všestrannost cvičení. Cvičení se na první úrovni, kterou jsme mohli projít (ale ne se naučit) skládá ze tří částí. První jsou zahřívající cviky přirovnatelné k západní lehké rozcičce. Druhou částí jsou pozice se zaměřením na správné dýchání a soutředění do Centra. To se alespoň vnějšně podobá hathajóze. Třetí částí jsou stabilizující cviky. Z nichž je nejzajímavější pohybová sestava, připomínající taichi nebo chikung.

4. otevřenost cvičení. Cvičení je otevřeno všem, bez rozdílu na věku, na schopnostech atd. Před mladé klade systém vzhledem ke své rozsáhlosti nelehký úkol, nemenší užitek však přinese i osobám starším. Cvičit lze v soukromí, kdykoliv je čas. Nároky na místo velmi malé.

Obtížnější stránky cvičení Kouk Sun Do

1. Abychom dosáhli pozitivních výsledků, tak musíme cvičit, opakovat a to hodně. Jedno cvičení zabere hodinu a půl, či dvě hodiny. Měli bychom cvičit denně, ale nejméně dvakrát či třikrát týdně. Tohle pravidlo sice platí pro jakékoliv cvičení, ale my pořád hledáme cosi fantastického, kdy po pěti cvicích dosáhneme nejméně nesmrtelnosti. proto je cvičení otevřeno jen opravdovým zájemcům.

2. Systém je velmi rozsáhlý, z počátku není snadné zvládnout ani první úroveň. Těch úrovní je 36, a nároky na počet opakování pro zvládnutí se spíše stupňují. Ve skutečnosti se ale jedná skutečně o systém, který každého krůček po krůčku vede výše, což je pro většinu lidí jediné schůdné řešení.

3. Cvičení je velmi rozšířené v Koreji, ale téměř neznámé jinde. Proto dostupnost informací a mistrů je obtížnější. Může to však být pro dobrodružné povahy naopak klad, a navíc není systém degradován tím, že ho učí každý, že se nestal jen prázdným obchodem a formou, jak je tomu u jiných podobných cvičení.

4. Cvičení je spíše klidné, takže povahám hledajícím ultimate fighting, či adrenalin, nemusí vyhovovat. Není to sport, nejsou zde závody, každý cvičí sám pro sebe.